DOBRY START - 300 DLA UCZNIA - WNIOSEK

POMOC SPOŁECZNA WNIOSEK + ZAŚWIADCZENIE

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

1. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY WNIOSEK

2. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE   WNIOSEK

3. ZASIŁEK PIELEGNACYJNY   WNIOSEK

4. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYT. URODZENIA DZIECKA WNIOSEK

5. ZASIŁEK RODZINNY

okres zasiłkowy 2018/2019 WNIOSEK + OŚWIADCZENIE

6. ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI

7. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - "RODZINA 500+"

okres zasiłkowy 2018/2019 WNIOSEK

8. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU WNIOSEK + ZAŁĄCZNIK

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI

KARTA DUŻEJ RODZINY  /01-01-2019/

 WNIOSEK STRONA 1,2,3,4,5 

Stronę 3,4 należy powielić w zależności od ilości członków rodziny

Załączniki:

ZKDR-01 - OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB W SZKOLE WYŻSZEJ

ZKDR-02 - OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA

ZKDR-03 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

ZKDR-04- INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZKDR-04