Błażejczak Joanna tel. 76 833-60-58
Rejon: Jaczów, Kurowice, Modła, Smardzów

Kantowicz Daria tel. 76 833-60-57
Rejon: Jerzmanowa, Łagoszów Mały, Maniów

Pasternak Joanna tel. 76 833-60-59
Rejon: Bądzów, Golowice

Rojek Karolina tel. 76 833-60-56
Rejon: Gaiki, Kurów Mały, Potoczek, Zofiówka