Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest czynny w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:15 do 15:15,
środa od 7:15 do 16:15,
piątek od 7:15 do 14:15.


Kierownik GOPS – Ewelina Maruchniak
tel. 76 833-60-50


Główny księgowy GOPS - Ewelina Gulkowska
tel. 76 833-60-50


Pracownicy socjalni:

Błażejczak Joanna tel. 76 833-60-58 
Rejon: Jaczów, Kurowice, Modła, Smardzów

Kantowicz Daria tel. 76 833-60-57

Rejon: Jerzmanowa, Łagoszów Mały, Maniów

Pasternak Joanna tel. 76 833-60-59

Rejon: Bądzów, Golowice 

Rojek Karolina tel. 76 833-60-56

Rejon: Gaiki, Kurów Mały, Potoczek, ZofiówkaAsystent rodziny - Karolina Sztąberek
tel. 76 833-60-50


Fundusz Alimentacyjny,
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
Stypendium szkolne o charakterze socjalnym, 

Świadczenie wychowawcze "500+"


- Marzena Rydczak - Żurawska
tel. 76 833-60-54


Zasiłki rodzinne - Monika Walas
 
tel. 76 833-60-55


JAK MOŻNA NAWIĄZAĆ Z NAMI KONTAKT?
tel. 76 833-60-50
tel./fax. 76 831-24-86
fax. 76 833-60-51
kom. 725542788
OSOBIŚCIE 
Budynek GOPS mieści się pod adresem:
ul. Głogowska 7
67-222 Jerzmanowa